ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αυτός ο ιστότοπος www.qbvillas.com ανήκει στην εταιρεία Luxury Resorts Ltd.
Πληροφορίες για την εταιρεία και τις ιστοσελίδες μας
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τις πρακτικές απορρήτου, τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σας στο διαδίκτυο, τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τα δικαιώματα που έχετε εάν η χρήση αυτού του ιστότοπου εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («GDPR»).
Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και επισκέπτεστε ξανά αυτή τη σελίδα κατά καιρούς για να εξετάζετε τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Όλοι οι τροποποιημένοι όροι τίθενται αυτόματα σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται στην δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ιστότοποι που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους ιστότοπους και τους τομείς της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των τοπικών ή συγκεκριμένων ιστοτόπων ανά χώρα (συλλογικά οι “Ιστότοποι”).
Οι ιστότοποι ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων για διευκόλυνση και πληροφόρησή σας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, θα εγκαταλείψετε τους ιστότοπους.
Δεν ελέγχουμε αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή τις πρακτικές απορρήτου τους, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις πρακτικές απορρήτου μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να δώσετε σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.
Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τέτοιους τρίτους ιστότοπους ή τις πρακτικές απορρήτου τρίτων μερών και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές τους ή το περιεχόμενο των τοποθεσιών τους.
Τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε
Σε αυτήν την πολιτική, “προσωπικές πληροφορίες” ή “προσωπικά δεδομένα” σημαίνει πληροφορίες σχετικά με μια αναγνωρίσιμη συγκεκριμμένη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε.
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα “προσωπικά στοιχεία” ή τα “προσωπικά δεδομένα” δεν θα περιλαμβάνουν την επιχειρηματική προστασία βάσει του νόμου στα στοιχεία επικοινωνίας.
Οι Ιστότοποι συλλέγουν πληροφορίες με ποικίλους διαφορετικούς τρόπους και για άλλους σκοπούς ως εξής.
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας ή/και να χρησιμοποιήσετε την πύλη αυτοεξυπηρέτησής, τότε θα σας ζητηθεί να παράσχετε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email , ένα μοναδικό όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης).
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιρειών, έχοντας λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις προωθητικές ανακοινώσεις σε συνεχή βάση, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε για να ενημερώσουμε τις προτιμήσεις σας.
Έχετε επίσης την επιλογή να παρέχετε δημογραφικές πληροφορίες (όπως το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εταιρείας, τοποθεσίες κ.λπ.).
Χρησιμοποιούμε αυτές τις δημογραφικές πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας και να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την επεξεργασία των παραγγελιών σας, τη δυνατότητα συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες (ανάλογα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που έχετε) και για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Μέσω των Ιστοσελίδων, μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, να ζητήσετε πληροφορίες ή να εγγραφείτε σε υλικό μάρκετινγκ ή υποστήριξης.
Για να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, θα ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης.
Θα χρειαστεί να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, email και διεύθυνση) και οικονομικές πληροφορίες (όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση χρέωσης και ημερομηνία λήξης).
Οι οικονομικές πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει.
Εάν συλλέγουμε στοιχεία πιστωτικής κάρτας από εσάς, τα χρησιμοποιούμε μόνο για την επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη απάτης.
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και άλλα παρόμοια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό από την εταιρεία χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Δεν διατηρούμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μετά την επεξεργασία μιας πληρωμής, εκτός εάν μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για μελλοντικές αγορές.
Οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας (όπως τύπος προγράμματος περιήγησης, πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου, τύπος πλατφόρμας, διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), σελίδες παραπομπής/εξόδου, λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας).
Συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες για αναφορές σχετικά με τους ιστότοπους για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαγνώσουμε προβλήματα με τον διακομιστή μας, να διαχειριστούμε τους ιστότοπους, να παρακολουθήσουμε την κίνηση και τη χρήση των χρηστών και να συλλέξουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.
Ενδέχεται να μας ζητηθεί να μοιραστούμε πληροφορίες με τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της ισχύουσας νομοθεσίας.
Για παράδειγμα, μπορεί να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες λόγω δικαστικής απόφασης, κλήτευσης ή εντάλματος.
Επίσης, ενδέχεται, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, να παρέχουμε οικειοθελώς πληροφορίες για να βοηθήσουμε σε μια έρευνα επιβολής του νόμου ή όπου η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των συστημάτων μας, της επιχείρησής μας ή των δικαιωμάτων άλλων.

Επικοινωνίες

Μόλις εγγραφείτε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος. Θα απαντήσουμε επίσης στα ερωτήματά σας, θα παρέχουμε υπηρεσίες που ζητάτε και θα διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τιμήσουμε την προτίμησή σας.
Ανάλογα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που μας δίνετε, θα σας στείλουμε επίσης πληροφορίες για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές οικονομίες, προσφορές και γενικές πληροφορίες.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μελλοντικών αποστολών.
Εάν ζητήσετε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία μας, θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τη διεύθυνση email σας για να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο.
Μπορείτε να εγγραφείτε για αυτά τα ενημερωτικά δελτία από εμάς στη σελίδα εγγραφής μας. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.
Όταν είναι απαραίτητο, θα σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία, οι οποίες δεν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα.
Εάν δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα.
Λάβετε υπόψη ότι δεν παρέχουμε τη διεύθυνση email σας στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Ωστόσο, ενδέχεται να σας στείλουμε μια προσφορά εκ μέρους των επιχειρηματικών μας συνεργατών. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Κοινή χρήση πληροφοριών και Διασυνοριακές Μεταφορές

Συνάπτουμε συμβάσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές για την παράδοση των προϊόντων, υπηρεσιών και υποστήριξης πελατών που περιγράφονται παραπάνω.
Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν ή να συνάψουμε σύμβαση με πρόσθετους παρόχους υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Οι θυγατρικές μας ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς ή στο τοπικό σας μέλος και ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για εσάς.
Εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε θυγατρικές ή τρίτα μέρη, απαιτούμε από τους αποδέκτες των δεδομένων σας να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας διοικητικές, τεχνικές διαδικασίες και διαδικασίες ασφαλείας. Ωστόσο, τα δεδομένα σας θα υπόκεινται επίσης στους νόμους της δικαιοδοσίας που διέπουν τη θυγατρική μας ή το τρίτο μέρος.
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν πέραν των κρατικών συνόρων και των συνόρων της χώρας στις συνδεδεμένες εταιρείες μας για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες μας.
Οι κάτοικοι του ΕΟΧ και του Καναδά θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ και του Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες για ενοποίηση δεδομένων, αποθήκευση, απλοποιημένη διαχείριση πληροφοριών πελατών, αναφορά και άλλες εσωτερικές χρήσεις.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.
Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται για την αυτόματη αναγνώριση και έγκριση τυχόν επακόλουθων σχολίων αντί να τα κρατάτε σε μια ουρά εποπτείας.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν ανεβάζετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies και άλλοι ψηφιακοί δείκτες

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies και άλλων ψηφιακών δεικτών.
Τα cookie και οι ψηφιακοί δείκτες είναι μικρά αρχεία υπολογιστή που μπορεί να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή να ενσωματωθούν σε
Οι σελίδες του ιστότοπου μας δίνουν τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσουμε και να παρακολουθήσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών μέσω της χρήσης cookies και άλλων ψηφιακών δεικτών για λογαριασμό μας.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο μενού προτιμήσεων ή επιλογών στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση email και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο.
Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Remember Me”, η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν.
Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται ακριβώς σαν ο επισκέπτης να έχει επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τις ανάγκες απορρήτου των παιδιών και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις διαδικτυακές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.
Η εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν στοχεύουμε τους ιστότοπούς της σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Οι επιλογές σας και η εξαίρεση

Σας δίνουμε την επιλογή να λαμβάνετε μια ποικιλία πληροφοριών που συμπληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες και επικοινωνίες μάρκετινγκ σε όλη την εταιρεία.
Τέτοιες επικοινωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα αγοράς.
Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και/ή προωθητικές επικοινωνίες μας, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή επικοινωνία, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας.

Πρόσβαση και ακρίβεια των πληροφοριών σας και των άλλων δικαιωμάτων σας

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ιδίως στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε το δικαίωμα: να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων. να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε (να σταματήσουμε οποιαδήποτε ενεργή) επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για σύμβαση ή με τη συγκατάθεσή σας και να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφέρουμε) αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων· να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως, όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για να εκπληρώσουμε συμβατικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις ή όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ).
Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιοριστούν, για παράδειγμα, εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα για άλλο άτομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου άλλων ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες τις οποίες ο νόμος υποχρεούται να διατηρήσουμε ή να έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα τήρηση.
Εάν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων όπου ζείτε, εργάζεστε ή όπου πιστεύετε ότι μπορεί να έχει σημειωθεί παραβίαση.

Διατήρηση των στοιχείων σας ασφαλή

Δεν εγγυόμαστε ούτε εγγυόμαστε την ασφάλεια των διακομιστών μας, ούτε μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας δεν θα υποκλαπούν κατά τη μετάδοση μέσω Διαδικτύου. Ακολουθούμε τα γενικά αποδεκτά τεχνικά πρότυπα του κλάδου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας υποβάλλονται, τόσο κατά τη διαβίβαση όσο και μόλις τα λάβουμε. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στις φόρμες εγγραφής ή παραγγελίας, κρυπτογραφούμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία ασφαλούς επιπέδου υποδοχής.
Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτό (για να μας επιτρέψετε να υλοποιήσουμε τα αιτήματά σας). Διατηρούμε επίσης αρχείο για το γεγονός ότι μας ζητήσατε να μην σας αποστέλλουμε άμεσο μάρκετινγκ ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επ’ αόριστον για να σεβαστούμε το αίτημά σας στο μέλλον. Χειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με την εκτέλεση σύμβασης ή υπηρεσίας ή για διαγωνισμό. Διατηρούμε τα δεδομένα για έξι χρόνια (εκτός από τις οικονομικές πληροφορίες, τις οποίες διατηρούμε για δέκα χρόνια) από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.
Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Επιχειρηματικές μεταβάσεις

Εάν περάσουμε από μια επιχειρηματική μετάβαση, όπως συγχώνευση, εξαγορά από άλλη εταιρεία ή πώληση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, τα προσωπικά σας στοιχεία πιθανότατα θα είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που θα μεταφερθούν.

Οροι και Προϋποθέσεις

Εάν επιλέξετε να επισκεφτείτε τους ιστότοπούς μας, η επίσκεψή σας και οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με το απόρρητο υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στις Συνθήκες Κράτησης και Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, των περιορισμών ευθύνης και της διαιτησίας διαφορών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, στείλτε μας email.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα:
Luxury Resorts Ltd
[email protected] +30 2108986000

Your cart is empty.

0 in cart
Close